Ruby Gemstone Charm Bezel Set in 14k Gold

$43.00$126.00

14k Gold Bezel Set Ruby Gemstone Charm

Birthstone: July